Share this story

KM Tháng 1/2017: Thưởng chào mừng 100%

Tận dụng cơ hội từ ưu đãi tuyệt vời của chúng tôi để gia tăng  gấp đôi khoản tiền nạp đầu tiên của bạn lên đến 1,000,000 VNĐ

Cách tham gia:

1. Đăng ký tài khoản tại Nextbet.

2. Thực hiện khoản tiền gửi từ 200,000 VNĐ trở lên.

3. Sau khi hoàn thành doanh thu đặt cược, liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng tại vnsupport@nextbet.com với tiêu đề “Thưởng Chào Mừng” bao gồm tên đăng nhập của bạn. Tiền thưởng sẽ được cập nhập trong vòng 12 giờ.

THAM GIA NGAY

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Trước tiên, người chơi cần hoàn thành doanh thu đặt cược là 15 x tiền nạp đầu tiên với tỷ lệ cược là 1.50 trở lên để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi 100% Thưởng Chào Mừng lên đến 1,000,000 VNĐ.

2. Tiền nạp tiêu chuẩn tối thiểu là 200,000 VNĐ.

3. Trong trường hợp thua hết tất cả khoản tiền nạp đầu tiên, người chơi có thể nạp tiền lại và hoàn thành yều cầu đặt cược còn lại được tạo ra từ khoản tiền gửi đầu tiên của bạn để nhận thưởng.

Ví dụ:  Nạp tiền lần đầu = 500,000 VNĐ
           Yêu cầu doanh thu đặt cược = 500,000 VNĐ x 15 = 7,500,000 VNĐ

           (Người chơi chỉ hoàn thành được yêu cầu doanh thu đặt cược là 5,000,000 VNĐ từ khoản tiền nạp đầu tiên)

           Nạp tiền lần 2 = 500,000 VNĐ 
          (Yêu cầu doanh thu đặt cược còn lại = 7,500,000 VNĐ – 5,000,000 VNĐ = 2,500,000 VNĐ)

           Vậy yêu cầu đặt cược cho lần 2 = 2,500,000 VNĐ/ 500,000 VNĐ = 5x

4. Doanh thu đặt cược/ cược thua phát sinh từ khoản tiền nạp đã được nhận tiền Thưởng Chào Mừng sẽ không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi khác.

5. Nếu người chơi quyết định sử dụng khoản tiền nạp thứ 2 (hoặc tiếp theo) để tham gia khuyến mãi khác, thì yêu cầu doanh thu đặt cược còn lại từ khoản tiền nạp đầu tiên để nhận “Thưởng Chào Mừng” sẽ bị hủy bỏ.

6. Khoản tiền nạp lần đầu không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi “Thưởng Nạp Lại”.

7. Sau khi hoàn thành yêu cầu đặt cược, liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để nhận  được tiền thưởng.

8. Tiền thưởng chào mừng sẽ được cập nhập trong vòng 12 giờ.

9. Khuyến mãi kết thúc lúc 23:59 (GMT+7), ngày 27 tháng 2 năm 2017 (giờ VN).

10. Điều khoản và điều kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

See Also