ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ BỘ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, SAU ĐÓ IN VÀ LƯU TRỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC DỮ LIỆU GIAO DỊCH, QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Giới thiệu về các Điều khoản và Điều kiện

Bayview Technologies Limited ( “Công ty” “) là nhà điều hành của website game và cá cược thể thao trực tuyến này. Công ty là được đăng ký tại British Virgin Island (mã số đăng ký của Công ty là 528699) và có văn phòng đăng ký nằm ở Mill Mall Suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Đường Town Tortola, British Virgin Islands. Công ty được quản lý và cấp phép tuân thủ luật pháp và quy định của Curacao để tiến hành kinh doanh cá cược và trò chơi từ xa. Công ty là nhà điều hành của trang web này ( “Trang web” “) www.nextbet.com và thông qua đó Công ty cung cấp dịch vụ cá cược thể thao và chơi game trực tuyến.

Điều khoản và điều kiện chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web này. Mọi hoạt động của người dùng trên Trang web đều phải tuân theo và điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện này.

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY

1.1 Bằng cách nhấp vào ô “Đồng ý” và / hoặc tiếp tục truy cập trang web và / hoặc bằng cách khác bằng cách mở tài khoản với Công ty và / hoặc đặt cược với Công ty, bạn được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và / hoặc vì việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web, bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này cũng như các quy tắc và quy định của Công ty và chính sách quyền riêng tư được đưa vào tài liệu tham khảo ở đây. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp bằng cách tham chiếu, các điều khoản và điều kiện này sẽ luôn được ưu tiên áp dụng.

1.2 Công ty có quyền sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định này, và chính sách bảo mật nếu thấy phù hợp vào từng thời điểm. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện này để biết bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào chi phối việc tiếp tục sử dụng Trang web này. Các sửa đổi hoặc thay đổi trong các điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng.

1.3 Các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật được viết bằng tiếng Anh. Nếu các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế hơn bất kỳ bản dịch nào.

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết

https://www.cuoctieptheo.com/vn/terms-of-use